רשת סושי רחביה
 
סושי רחביה משלוחים
073-7829074
רשת סושי רחביה עמק רפאים
073-7829082
רשת סושי רחביה עזה
073-7829072
רשת סושי רחביה רבי עקביא
073-7829075